راهپیمایی مشترک کره ای برای به دست آوردن مهمانی بازی های آسیایی

کره شمالی و کره جنوبی همزمان با آغاز یکی از بزرگترین مسابقات چند ورزش جهان در زیر ابر نگرانی از امنیت و