قطعات شطرنج تاریخ: هیئت مدیره در سال 1972 برای حراج مبارزه می کند

نیویورک (AP) - مسابقه شطرنج عنوان قهرمانی 1972 بین بابی فیشر آمریکایی و قهرمان مدافع شوروی ، بوریس اسپاسکی ، همانقدر که مربوط به سیاست های جنگ سرد بود به عنوان پیاده ها و

وسلی سو ، کارلسن ، قهرمان جهان ، برای کسب عنوان قهرمانی ، این بار در روز ولنتاین ، بار دیگر عنوان قهرمانی را از آن خود کرد

MANILA ، فیلیپین - وسلی سو با مگنوس کارلسن یک قلب شکن دیگر برخورد کرد و قهرمان جهان را در Opera Euro Rapid در روز ولنتاین شکست داد. به نظر می رسد که کارلسن همه چیز را فهمیده است