ابر و بیشتر: Smash Bros. پخش شده در 15 دسامبر

با اعلام اخیر ظاهر Cloud Strife در Super Smash Bros. برای Wii U و 3DS در حین November’s Nintendo Direct ، هیجان برای بازی حتی بیشتر شد. این همزمان با بازسازی شده است Final Fantasy VII ، که در Playstation Experience ، 5-6 دسامبر نشان داده شد.رئیس جمهور نینتندو آمریکا ، ریگی فیلس-آمی ، آخرین مورد را نیز ذکر کرد Super Smash Bros. پخش ویژه در طی ماه اتفاق خواهد افتاد. هدف از آن ، گرچه تا حد زیادی ناشناخته بود ، اما حاوی جزئیات جدیدی درباره تازه وارد فوق الذکر بود.حساب توییتر Nintendo of America به طور رسمی تاریخ پخش را اعلام کرد که قرار است در آن باشد 15 دسامبر در ساعت 14:00 به وقت اقیانوس آرام. Masahiro Sakurai ، کارگردان سریال ، همانند آخرین نمایش میزبان ارائه خواهد شد. بینندگانی که از فیلیپین تماشا می کنند می توانند آن را بگیرند 7 صبح ، 16 دسامبر .