دیزنی ترجمه های جدید انگلیسی از مجموعه طنزهای فانتزی 'W.I.T.C.H.' را منتشر می کند

کمیک مورد علاقه کودکی شما برای یک زندگی دوم بازگشته است. دیزنی در کنوانسیون طنز سن دیگو اعلام کرد که W.I.T.C.H. در ایالات متحده آزاد خواهد شد. اطلاعیه های ین جدید در دیزنی