نحوه خواندن کد باینری

آیا می دانید چگونه کدهای باینری بخوانید؟ اگر این کار را انجام دهید بسیار چشمگیر است ، زیرا آنها زبان کامپیوتر هستند. کدگذاری دودویی یک سیستم شمارش است که به دو رقم خلاصه می شود - یک (1) و