Sarah G احساس خوبی در کنسرت 'Tala' با احساس مسئولیت دارد

اگر موردی وجود داشته باشد که سارا جرونیمو را از سایر ستاره های قد و قامت او متمایز کند - و منظور ما این است که نوع فیلم ملکه ، نه ترفند کننده فن ، درجه دو ، تلاش سخت کپی

'Live at the Rainbow' از باب مارلی و The Wailers که به YouTube می آید

موسیقی آیکون رگی متاخر در میان شیوع ویروس کرونا مورد توجه مجدد قرار گرفته است ، گاردین فاش کرده است که در ماههای اخیر 27 بار بیشتر از حد معمول بارگیری شده است. و