استفاده از انرژی اقیانوس با قدرت موج ، جزر و مد و اسمزی

آب به تنهایی چندین منبع انرژی تجدیدپذیر را ارائه می دهد ، از جمله انرژی اقیانوس ها از طریق تولید موج ، جزر و مد و تولید اسمزی.

چقدر درختان بزرگ می توانند CO2 جذب کنند؟ دانشمندان ممکن است پاسخ این سوال را داشته باشند

محققان یک روش تکنیکی لیزر برای اندازه گیری ساختار درختان بزرگ برای تعیین بهتر میزان جذب کربن در آنها ایجاد کردند.Elon ‘Treelon’ Musk یک میلیون دلار برای کاشت درخت کمک می کند

ماه های باقیمانده سال 2019 در حال حاضر کمی تازه تر به نظر می رسد زیرا میلیون ها درخت در سراسر کره زمین کاشته شده اند و در حال کاشت هستند.