ندا می گوید فارغ التحصیلان K-12 برای شلوغ کردن بازار کار ، نرخ بیکاری را در سال 2022 به 7-9 درصد افزایش می دهند

مانیلا ، فیلیپین - هجوم K به 12 فارغ التحصیل به بازار کار تا زمانی که اقتصاد هنوز در حال بهبود است از رکود ناشی از همه گیری امسال ، نرخ بیکاری را متشنج می کند تا