استارت آپ های پاکستانی برای ادامه کار خدمات جدیدی را کشف می کنند

اسلام آباد - با افزایش مداوم موارد ویروس کرونا در سراسر جهان ، فعالیت های تجاری در حال حاضر یکی از بدترین بازدیدها را در دهه های گذشته داشته است ، زیرا پیش بینی ها حتی ممکن است ترسناک تر باشد

از هدف سود حاصل شد

والدن چو پس از سالها تحصیل و سپس کار در خارج از کشور ، با عزمی سخت گیرانه در سال 2000 به فیلیپین بازگشت