كایل لارسون ، ستاره NASCAR ، در مسابقه مجازی از شكست نژادی استفاده می كند

CHARLOTTE، N.C. - كیل لارسون ، ستاره NASCAR ، در یك مسابقه مجازی از یك شكاف نژادی در استریم زنده استفاده كرد - دومین راننده در هفته برای بررسی دقیق هنگام استفاده از بستر مسابقه آنلاین برای