اوه! کمد لباس کمبود اولین بازی المپیک برای رقصندگان یخ

GANGNEUNG ، کره جنوبی (AP) _ پنج ثانیه بعد از اولین بازی خود در المپیک ، دچار نقص عملکرد کمد لباس می شوید. چه کار میکنی؟ شانه ها را به عقب نگه دارید و لبخند بزنید. این دقیقاً همان اتفاقی است که افتاده است