درون دستگاه ژیمناستیک چین: بچه ها برای شکوه المپیک تمرین می کنند

در زیر نشانهای دوقلوی پرچم چین و حلقه های المپیک ، دو پسر کوچک از میله بلند در یک سالن ورزشی غاری آویزان می شوند - گهواره ژیمناست های نخبه چین. در جای دیگر ، ردیف های