اریک متی می گوید ، John Lloyd محدوده نمایش 'افتخار پدر خود را' نشان می دهد

اریک ماتی کارگردان تحسین شده بین المللی گفت که افتخار پدرت گستره واقعی جان لوید کروز را به عنوان بازیگر نشان می دهد.