استاد جودو 97 ساله 'روحیه' را بالاتر از مدالها در المپیک قرار می دهد

ایچیرو آبه ، 97 ساله ، با کمال افتخار کمربند قرمز را نشان می دهد که به عنوان یکی از 15 استاد جودوی با بالاترین رتبه در تاریخ شناخته می شود ، امیدوار است که این خانه در المپیک 2020 توکیو به خانه برگردد.