قلب و کف: LeBron عشق مانیل را از طریق کفش ورزشی نشان می دهد

مانیلا ، فیلیپین - عشق بین لبران جیمز و طرفداران بسکتبال فیلیپینی دو طرفه است. قهرمان سه بار NBA از سال 2013 و طی چندین سال گذشته سه بار به این کشور سفر کرده است ،

#KicksStalker: کفش های Air Max ‘Jesus که با آب مقدس پر شده اند به سرعت به فروش می رسند

HTTPS: //www.facebook.com/hypebeast/posts/10157836426734187 __xts __٪ 5B0٪ 5D = 68.ARBioGvjPX7mCpdzqhCatQM8O7IESE81Ly9Yxa0mUTwrLzd-dFBPEmUGcCZPyObr2JnFmDxnyV5iYZiAOUz3gXuEHSNytCOU8-gJ_iHDT9zFW5b-L1C-_MlM3jR ...#KicksStalker: کفش های Jeter تحت درمان عمومی رهاسازی قرار می گیرند

Air Jordans آرزومند دریک جیتر تازه زندگی کرده و قیمت بسیار پایین تری دارد. مطابق SoleaCollector.com ، RE2PECT Air Jordan 11 یکپارچهسازی با سیستمعامل کم ، 2 مورد احترام به