دستور دادگاه BIR را در مورد پرونده خود در مقابل مظنون به تاجر سیگارهای تقلبی نگران می کند

مانیلا ، فیلیپین - اداره درآمد داخلی (BIR) نگران است که به دلیل حکمی که توسط دادگاه مالیات صادر شده ، اثبات گناه یک معامله گر غیرقانونی غیرقانونی دشوار باشد.

غول کامپیوتر تایوانی به سبیک بازگشت

مقامات اداره کل شهری Subic Bay (SBMA) گفتند که غول کامپیوتر تایوانی Wistron Infocomm Corp پس از تعطیلی مغازه تقریباً یک دهه پیش کارخانه تولید خود را در اینجا بازگشایی خواهد کرد.تعطیلی کارخانه مونتاژ هوندا PH: تعداد خودروها بسیار کم است

هوندا موتور کارخانه مونتاژ فیلیپین خود را تعطیل کرد زیرا دیگر نگهداری کارخانه ای که خودروهای کمی تولید می کند دیگر راهبردی نیست زیرا سایر تولیدکنندگان خودرو به دولت در مورد هرگونه سیاست آینده هشدار می دهند