پروازهای PAL از سانفرانسیسکو برای رسیدن به ترمینال 1 NAIA از روز سه شنبه

پروازهای شرکت هواپیمایی فیلیپین (PAL) که از سانفرانسیسکو وارد می شوند ، از روز سه شنبه (8 دسامبر) به طور موقت به ترمینال 1 فرودگاه بین المللی نینوی آکوئینو (NAIA) منتقل می شوند.