آنجلا لی قهرمان ONE اعلام بارداری کرد

سنگاپور - آنجلا لی ، قهرمان جهان در وزن اتمی ONE Championship و همسرش ، برونو پوچی ، دوستدار هنرهای رزمی مختلط ، در انتظار اولین فرزند مشترک خود هستند. لی ،