وارن بافت از بنیاد گیتس استعفا می دهد ، نیمی از دارایی خود را اهدا کرده است

وارن بافت ، سرمایه گذار میلیاردر گفت که او به عنوان متولی بنیاد بیل و ملیندا گیتس استعفا می دهد و از زمان تعهد 15 سال پیش نیمی از دارایی خود را به نیکوکاری اهدا کرده است