والمارت پس از موفقیت در چین خوش بین است

رشد قوی فروش سه ماهه سوم در چین و برخی از بازارهای مهم باعث شده است که غول خرده فروشی Walmart Inc در مورد چشم انداز درآمد کل سال خوش بین باشد.

پرونده 21 برای ورشکستگی فصل 11

نیویورک - زنجیره مد ارزان قیمت Forever 21 ، یک بار هدف داغ برای خریداران نوجوان که قربانی گسترش سریع خود و تغییر سلایق مصرف کننده شد ، برای فصل 11 ثبت نام کرد