دوندگان در تیم زنان چین به مرد بودن متهم شدند

دو دونده ای که در یک رله زنان در چین مدال به دست آوردند به دلیل ظاهرشان به دروغگویی در مورد جنسیت خود متهم می شوند. لیائو Mengxue و تانگ Zenghuan به مقام اول و دوم اهدا شد