چرا باید به طور مرتب رمزهای عبور خود را تغییر دهید

به روزرسانی رمزهای عبور هر سه تا چهار ماه یک مرحله حیاتی در کاهش خطر هک شدن حساب های آنلاین شماست.

هرگز خیلی دیر: مایکروسافت مدیر رمز ورود خودکار تکمیل خود را راه اندازی می کند

این مدیر رمز عبور به دنبال اطمینان از دسترسی ایمن به سرویس ها و اسناد آنلاین در رایانه های کاربر از طریق Microsoft Edge و Google Chrome است.