موج سوار برزیلی با سوار شدن بر موج 73.5 فوتی رکورد خود را شکست

مایا گابیرا موج سوار برزیلی رکورد بزرگترین موج موج سواری توسط یک زن را شکست و دوباره به رکوردهای جهانی گینس راه یافت.