اندی موری تحت عمل جراحی مفصل ران قرار می گیرد ، اما اشعه ایکس کمی بیش از حد نشان می دهد

https://www.instagram.com/p/BtNiST6FrYn/ اندی موری ، ستاره تنیس انگلیس امیدوار است که پس از انجام عمل جراحی برای بازسازی سطح مفصل ران در لندن ، یک بازگشت موفقیت آمیز در این ورزش داشته باشد. موری ، شاید ،