کودتای نظامی در پی کودتای قضایی در تایلند است

ارتش تایلند پس از اعلام حکومت نظامی در روز سه شنبه ، 20 مه ، کودتای کامل را دو روز بعد اعلام کرد. این پوتچ به دنبال تقریباً هشت ماه اعتراضات گسترده خیابانی علیه دولت حاکم Pheu Thai که با نخست وزیر پیشین Thaksin Shinawatra شناخته شد ، انجام شد.

هومپتی دامپتی سقوط بسیار خوبی داشت

من یک پیام متنی دریافت کردم که البته آن را به دیگران منتقل کردم که حاوی یک پیام پنهان بود. قافیه مهد کودک ، Humpty Dumpty ، برای ده ها سال واقعاً محبوب بود ، اگرچه به نظر می رسد