کدام شهرهای جهانی ارزانترین و گرانترین آب لوله کشی را دارند؟

از بروکسل گرفته تا سانفرانسیسکو و از قاهره تا بیروت ، در کجای دنیا آب ارزانترین و گرانترین است؟