پاگاسا: LPA خارج از شمال لوزون از PAR خارج می شود. دوشنبه باران جدا شده

https://www.youtube.com/watch؟v=75UoAcOApKI MANILA ، فیلیپین - منطقه کم فشار (LPA) که قبلاً در شرق-شمال شرقی شمال لوزون مشاهده شده بود ، از منطقه فیلیپین خارج شده است